Categories
General

have or have got

برای بیان داشتن می‌تونیم از have got یا have استفاده کنیم و برای بیان مجبور بودن از have got to و have to اما ساختار جملات سوالی و منفی این افعال با هم فرق میکنند. این ویدئو رو نگاه کنید تا به این افعال پر کار برد مسلط بشید و اعتماد بنفس تون در صحبت کرد و نوشتن افزایش پیدا کند. این ویدیو برای have یا have got به معنی داشتن آماده شده. ماجرا برای have to do یا have got to do به معنی مجبور بودن نیز مشابه است.

09351013041
www.mirxad.com
اینتساگرام: https://www.instagram.com/mirxaad