چطوری از از یادگیری انگلیسی لذت ببریم

چیزی رو که با لذت یاد بگیریم هیچوقت فراموش نمی‌کنیم

آلفرد مرسیر

این جمله تآثیرگذار ما را به روشی نوآورانه برای یادگیری زبان انگلیسی سوق داد که براساس شادی و سرگرمی کار می‌کند. روشی مبتنی بر علاقه و لذت که هم برای یادگیرندگان و هم مدرس‌ها رضایت به ارمغان می آورد. (میرزاد)

به ما ملحق شو
و با لذت انگلیسی رو یاد بگیر

اینجا نظرات بیشتری را بخوانید