Categories
فارسی

اندر آداب آرزو

این‌روزها اغلب دلمان می‌خواهد بگیریم و برویم…
آیلتس و تافل را می‌گویم.
تا کمی اقتصاد ناجور و شرایط بحرانی می‌شود؛ یادمان می‌افتد که می‌بایست سا‌لها پیش آیلتس خود را با نمره‌ای عالی می‌گرفتیم. حمله به سوی آیلتس، تافل و مهاجرت!

زبان آموز: استاد می‌خواهم آیلتس بگیرم.
معلّم: باید تعیین‌سطح بشوید. راستی سطح زبانی شما چطور است؟ قبلاً آموزش دیده‌ای؟ برنامه‌ات چیست؟ روزی چند ساعت می‌خواهی وقت بگذاری؟ چه نمره‌ای مد نظر شماست؟ می‌خواهی امتحان جنرال بدهی یا آکادمیک؟
زبان آموز: قبلاً کلاس رفته‌ام، چند ترمی را گذرانده‌ام، خوب صحبت می‌کنم؛ تیکت‌های فنی را (با هندی‌ها و چینی‌ها!!!) خودم جلو می‌برم. فکر می‌کنم روزی یک ساعت بتوانم برای این موضوع وقت بگذارم. آکادمیک 7.5 می‌خواهم.
معلّم: ببین عزیزم همانطوری که بدون تسلّط به مفاهیم فیزیک نمی‌توان تست فیزیک زد، آیلتس هم مقدماتی لازم دارد؛ به قول یکی از اساتید، بدون بلد بودن جدول‌ضرب نمی‌توان مسائل ریاضیات را به سر انجام رساند. تازه آیلتس و تافل بسیار هوشمندانه‌تر از آزمون‌هایی مانند کنکور طراحی شده‌اند و 4 مهارت زبان‌آموز را با روش‌هایی مانند تطبیق نتایج مورد بررسی قرار می‌دهند.
زبان‌آموز: استاد، من دیگر نمی‌توانم بمانم، آیلتس 7.5 می‌خواهم. خیلی زود باید بروم.
معلّم: خب پس از کارت استعفا بده و خود را وقف این موضوع کن. روزی 8 تا 10 ساعت باید کار کنی و متمرکز باشی در اینصورت شاید بشود در مدت زمان کمتر کاری کرد.
زبان‌آموز: نمی‌توانم. آخر یکی از دوستانم اصلاً زبانش خوب نیست، رفت در یک مؤسسه و از همان روز اول برای آیلتس ثبت نام کرد!
معلّم: خب اگر سطح زبان و شرایطش مثل شماست، 4 سالی را در دوره به اصطلاح آیتس باید سپری کند تا اگر خسته و نا امید نشد، برود و امتحانی بدهد، بلکه نمره‌اش قابل قبول واقع شود.
زبان‌آموز: یک‌جایی نوشته بود، آیلتس خود را در 8 ماه بگیرید.
معلّم: خب چه نمره‌ای برای چه سطحی؟ من هم معتقدم یک زبان‌آموز با سطح واقعی Advanced می‌تواند طی 6 ماه نمره کلی 7.5 تا 8 بگیرد. همینطور معتقدم یک زبان‌آموز با سطح Intermediate واقعی، طی 3 ماه می‌تواند نمره 5 تا 6 را دریافت کند.
زبان‌آموز: استاد. نمی‌توان ماند، باید بروم. من آیلتس 7.5 می‌خواهم، خیلی زود.
معلّم: محکم‌ترین، سخت‌ترین، زبر‌ترین و ضخیم‌ترین دیوار این اطراف کدام است؟
معلّم این را درحالی پرسید که چشمانش نا امید و نمناک بودند.
لحظه‌ای بعد…
در حالیکه زبان‌آموز سر خونین او را در آغوش گرفته بود معلّم ناله‌ای سر داد و آرام زمزمه کرد…

برای رفتن به بهشت باید
شجاعت مردن را داشته باشیم!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

82 − 79 =